ANUNT FINALIZARE PROIECT

ECOSISTEM MULTIFUNCTIONAL PENTRU INTEGRAREA SERVICIILOR MEDICALE DE TIP "SELF-MANAGEMENT DISEASE" (EMIM)

S.C. RomSoft SRL, cu sediul în Iași, B-dul Chimiei 2/BIS, Judeţ Iași, în calitate de Beneficiar al Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, a finalizat cu succes proiectul „ECOSISTEM MULTIFUNCTIONAL PENTRU INTEGRAREA SERVICIILOR MEDICALE DE TIP “SELF-MANAGEMENT DISEASE” (EMIM)” derulat în perioada 31.08.2017 – 31.08.2020.

Valoarea totală a Contractului de Finanţare a fost de 4.923.682,33 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 2.823.105,92 lei.

Proiectul EMIM a avut drept obiectiv implementarea unui ecosistem software integrat și multifuncțional ce interconectează cei trei actori principali din cadrul sistemului de sănătate - Pacient-Medic-Farmacist - pentru a oferi un sistem avansat de autoevaloare, prevenție și predicție a pacientului, bazat pe informații și analize statistice obținute în timp real de la actorii din sistem.

Rezultatele implementării proiectului sunt:

Proiectul se adresează pacienților, medicilor de diverse specializări, farmaciștilor. Alte direcții de dezvoltare privesc operatorii/furnizorii de servicii medicale conexe (servicii de imagistică medicală, analize de laborator, tehnică medicală, tehnică dentară), dar și oferirea de consultații în regim de telemedicină.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă” (www.fonduri-ue.ro)

Persoana de contact: Neculai Popescu, Director General

Adresa: Iasi, Bd. Chimiei 2bis

Tel/Fax/Email: +40 232 266831/ +40 232 266831/office@rms.ro